Tesla banner

Dodání stožárů Trival

TESLA, akciová společnost zvítězila ve výběrovém řízení a úspěšně zrealizovala zakázku na „Dodání stožárů Trival“ pro Vojenský technický ústav s.p.

TESLA OZO 2020

OZO

TESLA získala osvědčení a je odborně způsobilá k poskytování služeb podle §11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně tzv. „OZO“.

Radon banner

Měření radonu s aplikací MONTES

Měření radonu s aplikací MONTES Uvedli jsme na trh kompletní řešení pro bezdrátové měření koncentrace radonu v budovách. Aplikace se skládá ze SIGFOX radonové sondy, která dokáže kontinuálně měřit úroveň zdraví škodlivého radonu, a webové služby MONTES, jež slouží pro prezentaci […]