Dodání stožárů Trival

TESLA, akciová společnost zvítězila ve výběrovém řízení a úspěšně zrealizovala zakázku na „Dodání stožárů Trival“ pro Vojenský technický ústav s.p.