Historie společnosti TESLA

Historie bodově

 • 1921 – vznik společnosti pod názvem ELEKTRA
 • 1932 – společnost zakoupila firma Philips – výroba rozhlasových přijímačů
 • 1945 – výroba žárovek, elektronek a rozhlasových přijímačů
 • 1946 – vznik národního podniku TESLA, slaboproudé a elektronické závody
 • 1958 – zahájena výroba tranzistorového radiopřijímače
 • 1953 – uveden do provozu první televizní vysílač a první směrový spoj
 • 1991 – privatizace, akciová společnost
 • 2008 – majorita irské finanční společnosti
 • 2012 – TESLA se vrací do českých rukou
 • 2018 – značku TESLA nosí TESLA investiční společnost, a.s., správce speciálního nemovitostního fondu Realita
 • 2022 – jediný akcionář TESLA ASSET HOLDING LIMITED, Londýn, Velká Británie

TESLA, akciová společnost je nástupcem jednoho z prvních elektrotechnických podniků na území tehdejšího Československa, který byl pod názvem Elektra založen 18.1.1921 výhradně s českým kapitálem. Od roku 1932 se stal majetkem koncernu Philips, kterému patřil až do roku 1945. Výrobní program sahal od výroby žárovek, elektronek, radiopřijímačů a vojenské výroby až po rozhlasové a televizní vysílače. Pod obchodním jménem TESLA společnost podniká od 7.3.1946.

První středovlnný rozhlasový vysílač byl uveden do provozu v roce 1923 o několik let později i první krátkovlnný vysílač na vlně 59 m. První televizní vysílač o výkonu 5 kW byl dodán v roce 1953 a instalován v Praze včetně anténního systému. První měřící přístroje pro rozhlasové vysílače byly vyrobeny v roce 1948, pro televizní vysílače v roce 1954. První dodávka směrového spoje je datována rokem 1953 pro trasu mezi televizním studiem a vysílačem.

TESLA postupně vybudovala síť rozhlasových a televizních vysílacích středisek na území bývalého Československa a významným způsobem se podílela na výstavbě vysílacích středisek v zemích bývalé RVHP. Současně s vysílači byly dodávány a instalovány anténní systémy vyprojektované podle požadavků zákazníků. Jen na území bývalého SSSR zajišťovala TESLA na konci dvacátého stolení více než 1 500 vysílačů TESLA přes 60% rozhlasového a televizního vysílání. Řada rozhlasových vysílačů byla prodána do Egypta, Alžíru, Jemenu, Sýrie a to i přes konkurenci jiných světových výrobců.

TESLA, akciová společnost je renomovaným výrobcem i v oblasti vojenské techniky. Vojenská produkce začala již v době 2. světové války a její rozvoj nastal ve druhé polovině šedesátých let vývojem a dodávkami radioreléových spojů zejména pro armádu bývalé Československé republiky. Po útlumu na začátku devadesátých let nastalo oživení vývojem zcela nové generace radioreléových spojů a dnes je akciová společnost TESLA generálním dodavatelem stacionární sítě pro Armádu České republiky.

Retro reklama: Něco chybí? Hurá do prodejny Tesla