TENOI – Měření hluku

  • 24/7 monitorování úrovně hluku v okolí – Senzor plně respektující fyzikální principy šíření hluku včetně funkcí lidského ucha.
  • Kontrola hlukové zátěže tranzitní dopravy – Pravidelné přehledy v jednotlivých dnech (podklad pro hlukovou mapu).
  • Upozornění v případě vysokých hodnot – Při překročení nastavené úrovně decibel zkontaktování uživatele.

S rostoucí populací ve městech během rychlé urbanizace posledních desetiletí výrazně roste i hluk kolem nás. Nejedná se pouze o hustší průjezdovou dopravu skrz obce, ale i „těsnější“ soužití jednotlivých obyvatel, což mnohdy vede ke konfliktům. Tato dlouhodobá zátěž snižuje kvalitu našeho života a má nepříznivé účinky na naše zdraví.

Naše přesné bezdrátové hlukoměry pravidelně monitorují hladinu okolního hluku. Senzor poskytne v rámci krátkého měřeného intervalu údaje o průměrné a maximální hodnotě hluku, což umožňuje rozlišit, zda se zdroj hluku pohybuje či nikoliv. Naměřená data jsou prezentována uživateli na webu s možností exportu do externí aplikace (např. Excel). V případě vysoké úrovně hluku informujeme uživatele pomocí automatického telefonního hovoru nebo SMS.

Je to snadné

  • Bezdrátový senzor malých rozměrů, bezúdržbový – Sondu lze mimo jiné uchytit pomocí pásků na sloup veřejného osvětlení.
  • Prezentace dat na webu s možností exportu – Tabulky a grafy přehledně zobrazují archivované naměřené údaje.
  • Automatická služba včasného varování – Jezdí mnoho kamionů? Před hospodou je rámus? Víte o tom ihned.
Technická specifikace
Dynamický rozsah60 dB
Měřící rozsah40 dB – 100 dB
Měřící interval5 s, 50 vzorků (výchozí, nastavitelné)
Perioda měření15 min (výchozí, nastavitelné)
Filtrváhový frekvenční typu „A“ (ČSN EN 61672-1)
Rozlišení0.1 dB
Kalibracefiremně kalibrováno
Mikrofonochrana proti větru, dešti, odrazům
Provozní teplota-25 °C až +65 °C
KrytíIP 65
Baterie2x AA 3.6 V, 2 600 mAh (lithiová)
Životnost baterií1 rok (pro výchozí nastavení)
Rozměry145 mm x 64 mm x 40 mm (krabička)