Indikátor kvality ovzduší RaDEC

Uvádíme na trh novinku v oblasti měření fyzikálních veličin pro ochranu zdraví obyvatel.

Indikátor kvality ovzduší v domácnostech RaDEC
Indikátor kvality ovzduší RaDEC

RaDEC je určen k indikaci látek škodlivých pro lidský organismus v ovzduší ve vnitřních prostorách budov a k měření doplňkových parametrů tohoto prostředí. Dokáže varovat uživatele v případě výskytu zvýšených limitů škodlivých látek a uživatel tak může okamžitě provést příslušná opatření, například kvalitní vyvětrání.

Zařízení měří následující veličiny:

  • Koncentraci radonu Rn, objemovou aktivitu radonu (OAR)
  • Příkon ekvivalentní dávky od fotonového záření (Rentgenové a Gama záření) (není ve verzi RaDEC light)
  • Koncentraci oxidu uhelnatého CO
  • Koncentraci oxidu uhličitého CO2
  • Relativní koncentraci organických těkavých látek VOC
  • Teplotu T
  • Relativní vlhkost RH

Více informací naleznete na stránce tesla.cz/radec.