TESLA tvoří budoucnost nejen v IoT

IoT program MONTES je monitorovací řešení, které pomocí bezdrátových senzorů a nepřetržité služby hlídá Váš majetek nebo měří veličiny okolního prostředí, jako jsou teplota, radon apod. Bezdrátové senzory jsou rozměrově malé, tedy snadné na instalaci a na baterii vydrží až několik let v závislosti na typu použití.

Více o webové aplikaci MONTES zde

MONTES

IoT program MONTES

MONTES vyhodnocuje přijaté zprávy od senzorů a v případě kritické události, jako je např. neoprávněný vstup do objektu, odcizení vozidla nebo překročení limitní hodnoty teploty, Vás zalarmuje přímo na mobilním telefonu. Dozvíte se tak o všech důležitých skutečnostech okamžitě, takže můžete zabránit větším škodám na majetku.

Umíme monitorovat

Ke stažení