Měření radonu s aplikací MONTES

Uvedli jsme na trh kompletní řešení pro bezdrátové měření koncentrace radonu v budovách. Aplikace se skládá ze SIGFOX radonové sondy, která dokáže kontinuálně měřit úroveň zdraví škodlivého radonu, a webové služby MONTES, jež slouží pro prezentaci dat a zalarmování uživatele v případě překročení limitních hodnot. Možnost snadného měření, kdy lze sondu jednoduše přenášet z jedné místnosti do jiné, a přístup na data odkudkoliv činí z této služby skvělého pomocníka nejen pro měřící firmy, ale i pro obce a města.

SIGFOX radonové sondy používá v rámci služby MONTES i Státní ústav radiační ochrany, se kterým TESLA Hloubětín úzce spolupracuje. Ústav velmi oceňuje bezdrátové možnosti měření, což právě síť SIGFOX umožňuje.