Měření radonu v terénu

Ukázka měření koncentrace radonu radonovou sondou Tesla TSR 4S přes síť Sigfox.