TESLA získala OZO

TESLA získala osvědčení a je odborně způsobilá k poskytování služeb podle §11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně tzv. „OZO“.