Politika společnosti TESLA

Základní pilíře společnosti

 1. Dlouhodobá spolupráce s partnery
 2. Vysoce kvalifikovaný tým
 3. Odpovědnost vůči životnímu a pracovnímu prostředí
 4. Dodržování právních a jiných požadavků

Zárukou špičkových produktů a úspěšné budoucnosti společnosti je dodržování následujících zásad

 • Poskytovat nové možnosti v oblasti telekomunikace našemu hlavnímu zákazníkovi (Armáda České republiky).
 • Spolupracovat s dalšími silnými partnery na vzájemné spolupráci a rozvoji.
 • Rozšiřovat a diverzifikovat portfolio zákazníků.
 • Při vývoji a výrobě našich produktů se řídit přáními našich zákazníků.
 • Aktivně využívat státní podporu českého průmyslu.
 • Předávat dlouhodobé zkušenosti a znalosti našich expertů z generace na generaci.
 • Vzdělávat zaměstnance v oblasti nových trendů a možností telekomunikačních technologií.
 • Zajistit zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců, zejména pak klíčových zaměstnanců a nositelů know-how.
 • Plnit požadavky právních a jiných požadavků, včetně předpisů EU.
 • Neustále se zlepšovat tak aby byla zvyšována podnikatelská úspěšnost a zároveň bylo trvale snižováno zatěžování životního a pracovního prostředí.
 • Zvyšováním úrovně bezpečnosti informací poskytovat našim zákazníkům jistotu zachování důvěrnosti.
 • V souladu se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vytvářet zaměstnancům vhodné prostředí k odvádění konkurenceschopné kvality.

Vedení společnosti se zavazuje vytvářet podmínky pro plnění uvedených zásad.
Od svých zaměstnanců očekává plnou podporu a aktivní přístup.