Projekt RINGEN

V Litoměřicích bylo za účasti několika desítek hostů slavnostně otevřeno Centrum pro výzkum geotermální energie RINGEN. Nositelem projektu je Univerzita Karlova. Jedním z realizátorů projektu RINGEN je společnost TESLA.