Naše řešení pro sledování radonu se neomezuje jen na rodinné domy či školy a školky

TESLA radonové sondy monitorují i historické památky UNESCO. Dr. Ewald Schnug ve spolupráci s RadonTec GmbH, distributorem radonových produktů TESLA v Německu, realizoval projekt pro monitorování koncentrace radonu v lokalitě Glucsburgh v Goslaru.

Radon zde přirozeně proniká z podloží sklepní klenby do nadzemní hrázděné stavby, kde se může nebezpečně hromadit. Řešení není složité, radonové sondy umí aktivně řídit ventilaci, takže lze radon účinně a efektivně odvětrat.

Více o této spolupráci se můžete dočíst v přiloženém dokumentu.