Radonový program TERA

TESLA, akciová společnost úspěšně zrealizovala významnou zakázku na dodání systému TERA – detekce a regulace radonu pro italskou vládní instituci Istituto Superiore di Sanità.

Radonový program TERA: tesla.cz/radonovy-program/