RR2202

Malá digitální radioreléová stanice RR 2202 (POSEL)

Hlavní vlastnosti:

 • Kmitočtové pásmo 2025-2070 a 2200-2245 MHz
 • Standartizovaná datová rozhrani (E1, ETHERNET)
 • Pomocný datový signál
 • Rozsáhlý systém vlastní diagnostiky
 • Dálkový dohled na bázi protokolu SNMP
 • Snadná konfigurace pomocí plnícího zařízení
 • Malé rozměry, odolná mechanická konstrukce
 • Možnost rozdělené instalace s vnější jednotkou poblíž antény
 • Vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou až několik set metrů
 • Jednoduchá obsluha pomocí PC nebo ovládacího terminálu
 • Opatření proti radioelektronickému boji
  • Dopředná korekce chyb (kód Reed-Solomon)
  • Automatické řízení výkonu vysílače
  • Schopnost rychlého automatického přeladění na předem nastavené kanály v případě rušení

Stanice je určena pro zabezpečení spolehlivého digitálního radioreléového spojení s přenosovou kapacitou 2 Mbits/s v kmitočtovém pásmu 2,2 GHz na úrovních nižších organizačních stupňů jednotek pozemních sil, případně pro připojení speciálních komunikačních a jiných provozoven do integrovaného operačně taktického komunikačního systému OTKS/TAKOM.

Technické parametry stanice a standardizovaná rozhraní zajišťují na straně digitálních rozhraní slučitelnost s technickými prostředky systému OTKS, rovněž umožňují připojení jiných koncových zařízení přenosu dat, využívajících pro vzájemné propojení radioreléového směru, realizovaného dvěmi stanicemi POSEL.

Konstrukční provedení stanice umožňuje jak zástavbu do jednotlivých typů již zavedených nebo nově vyvíjených komunikačních provozoven, tak i samostatné použití v podobě přenosné stanice.

Obecné
Rozsah pracovních kmitočtů
Tx (Rx)2025 ÷ 2070 MHz
Rx (Tx)2200 ÷ 2245 MHz
Krok ladění125 kHz
Odstup mezi vysílačem a přijímačem130 ÷ 220 MHz
Modulace2FSK
Přenosová rychlost2048 kbit/s
Digitální interfaceG.703/E1, 10/100BASE-T, (SHDSL optional)
EOW okruh32 kbit/s
Přídavný datový okruh64 kbit/s
– interface10BASE-T
Celkový datový tok2304 kbit/s
Předkorekce bitových chybReed-Solomon (256/239)
Rádiová bitová rychlost2468 kbit/s
Vysílač
Výstupní výkon
– nominální hodnota33dBm
– rozsah pevného nastavení-20dB po krocích 1dB
– ATPC20 dB
Stabilita kmitočtu< ±10 ppm
Rušivé vyzařování< -50 dBm
Přijímač
Práh příjmu pro chybovost 10-3-91 dBm
Max. úroveň vstupního signálu-20 dBm
Mezifrekvence140 MHz