TESLA jako známka kvality

„Jde mi o to, aby lidé vnímali logo TESLA jako známku kvality a spolehlivosti“, říká v rozhovorech Ing. František Hála, předseda představenstva společnosti TESLA, a.s. Licenci na používání obchodní známky dostala v roce 2018 i TESLA investiční společnost, a.s. (TESLA IS), správce speciálního nemovitostního fondu Realita.

„Lidé jsou ještě stále skeptičtí ve využívání různých investičních nástrojů. I když si dnes téměř 70 % domácností šetří, nejčastěji své peníze bohužel nechávají na spořicích účtech, kde se jim znehodnocují. Fond Realita má nízkou rizikovost a je tak vhodnou alternativou pro tvorbu finanční rezervy. Značka TESLA pomáhá budovat důvěru a my si velmi vážíme toho, že jsme její součástí. Každý by měl vědět, že může své úspory zhodnocovat konzervativně. I v této době. A nemovitostní fond je tou správnou volbou.“, dodává Ing. Martin Folprecht, člen představenstva TESLA IS.

TESLA IS je česká společnost, která spravuje český nemovitostní fond Realita. Pro svých 13 000 podílníků nakupuje a pronajímá české nemovitosti, které jsou léty prověřené. Každá z budov má svou historii. Nejvýznamnější akvizicí fondu jsou Léčebné Lázně Bohdaneč. TESLA IS spravuje celkem 27 nemovitostí fondu Realita a majetek za více než 2 miliardy Kč. Fond Realita je s ohledem na nízkou míru zadlužení jedním z nejkonzervativnějších nemovitostních fondů v České republice.

Upozornění: Toto je propagační sdělení TESLA investiční společnost, a.s., IČO: 27647188, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, týkající Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“). Jeho účelem není nahradit statut nebo sdělení klíčových informací Fondu, ani poskytnout jejich shrnutí.
Investice do Fondu s sebou nese rizika, její hodnota může v průběhu času kolísat a návratnost není zaručena. Bližší informace o investiční strategii Fondu, statut a sdělení klíčových informací Fondu najdete v českém jazyce v elektronické podobě na internetových stránkách www.teslainvest.cz/fond-realita/vysledky-hospodareni/ a v listinné podobě v sídle společnosti.