Schéma sepnutí paměťového relé

Při překročení nastaveného limitu koncentrace radonu v objektu je možné přímo spínat nízkopříkonovou zátěž, např. malý ventilátor, pomocí paměťového poplachového relé.