TSR 4

WLAN bezdrátová a USB radonová sonda TSR 4 (TSR 3DN verze s displejem)

Sonda pro měření koncentrace radonu v budovách s bezdrátovým a USB přenosem dat.

 • Nová generace přenosné radonové sondy
 • Samostatně měří a ukládá si výsledky do interní paměti
 • Možnost přímého připojení sondy k PC přes USB
 • Možnost bezdrátového přenosu dat pomocí bezdrátové centrální jednotky
 • Vysokokapacitní interní nabíjecí akumulátor, nabíjení z USB nebo z adaptéru 230V/50Hz
 • Možnost vypnutí měření sondy spínačem – při vypnutí je zálohován reálný čas
 • Diagnostické LED diody „nabíjení“ a „status zařízení“
 • Displej a tlačítko pro rychlé prohlížení výsledků (TSR 3DN)

Tento přístroj je určen ke kontinuálnímu měření objemové aktivity radonu v uzavřených prostorách, jako jsou obytné místnosti, sklepy, podzemní prostory, atd. Základem sondy je měřící komora s polovodičovým fotodetektorem. Radon vstupuje do komory difuzí přes vstupní filtr ve dně sondy. Sonda autonomně nepřetržitě měří a zpracovává výsledky ve 2 minutových intervalech, z kterých průběžně počítá hodnotu krátkodobé koncentrace radonu (0,5 hodinový klouzavý průměr – průměr z 15 po sobě jdoucích 2 minutových zpracování z RaA(Po218)). Počítá také dlouhodobou hodnotu koncentrace radonu (24 hodinový klouzavý průměr z RaA(Po218)+RaC(Po214)). Sonda ukládá do vnitřní paměti časové záznamy hodnot koncentrace radonu RaA; RaA+RaC, včetně hodnot teploty a vlhkosti (typicky v intervalu 1 hodina). Dále jsou do paměti sondy časově zaznamenávány také naměřená energetická spektra (typicky v intervalu 12 hodin). Sonda se umisťuje do libovolného místa v měřené místnosti, zpravidla děrovaným dnem dolů, ale není to podmínkou. Dno sondy nesmí být ničím zakryté. Sondu lze vypnout a zapnout pomocí přepínače On/Off. LED diody „STAT“ a „CHRG“ indikují aktuální stav zařízení.

Stahovat data ze sond lze kontinuálně během měření nebo jednorázově po skončení měření. Naměřené hodnoty se mohou stahovat přímo ze sondy do PC přes USB konektor nebo bezdrátově přes centrální jednotku. Centrální jednotka není součástí balení a je dodávána jako samostatný produkt viz. centrální jednotka.

Měření

 • Kontinuální monitor objemové aktivity radonu – elektronické měření koncentrace radonu až 100 000 Bq/m3
 • Aktuální koncentrace radonu – krátkodobá (hodinový průměr) a dlouhodobá (denní průměr)
 • Nejistota měření – < 13 % při hodnotě 300 Bq/m3 a při měřícím intervalu 1 hodina; < 3 % při hodnotě 300 Bq/m3 a při měřícím intervalu 24 hodin
 • Algoritmus měření – Možnost výpočtu koncentrace z RaA nebo z RaA+RaC
 • Doprovodná měření – teplota (-20°C ÷ +60°C), vlhkost (10% – 90%), energetické spektrum
 • Dlouhodobé záznamy – uložené výsledky v interní paměti za období až 150 dnů, export dat do tabulek

Data

 • USB rozhraní – data lze ze sond stáhnout přímo přes rozhraní USB do PC
 • Bezdrátové rozhraní – data lze stáhnout ze sond bezdrátově (cca 600m) pomocí přenosné centrální jednotky (dodávána extra)
 • Vzdálený přístup – centrální jednotku lze připojit k LAN sítím a internetu pro vzdálené stahování výsledků z bezdrátové sítě
 • PC aplikace – zobrazení dat, export dat a konfigurace systému pomocí PC aplikací, Čeština, Angličtina, Němčina, Italština

Výhody systému

 • Vysoká mobilita – Přenosné zařízení, snadný přenos zařízení mezi lokalitami
 • Nedestruktivní instalace – Interní akumulátor s výdrží více než 1 rok bez nabíjení
 • Autonomní měření – Každá sonda samostatně měří a ukládá si data do interní paměti
 • Volby stahování dat – Kontinuálně nebo jednorázově po konci měření
 • Centralismus – U bezdrátového přenosu stahování dat až z 16-ti sond z jednoho místa
 • Dosah – U bezdrátového přenosu zvýšení rádiového dosahu použitím retranslátorů
 • Technická podpora – Jako výrobci zajišťujeme širokou technickou podporu a servis
Technické parametry
Průměrná citlivost měření0,25 imp/hod/Bq.m-3
(metoda RaA+RaC; 15°C ÷ 30°C; rel. vlh. 20% ÷ 40%)
Rozsah měřeníMDA – 100 000 Bq/m3;
MDA = 100 Bq/m3 při 1 hodině měření nebo 20 Bq/m3 při 24 hodinovém měření
Nejistota měření< 13% při 300 Bq/m3 a 1 hodině měření;
< 3% při 300 Bq/m3 a 24 hodinovém měření
Objem měřící komory0,176 dm3
Rychlost odezvy< 30 minut (RaA); < 3 hodiny (RaA + RaC)
Měřící algoritmusrychlý, měně přesný (počítáno z RaA)
pomalý, více přesný (počítáno z RaA+ RaC)
Měření relativní vlhkosti10 – 90 %
Měření teplotyod -20 do +60 °C
Radiové rozhraní 868MHz
Max. počet prvků v měřící síti16
Vzdálenost mezi sondou a centrálou (dosah)600 m ve volném prostoru, v budově závisí na počtu zdí, materiálu atd.
Možnost použití opakovače pro zvětšení dosahuano
Interval čtení výsledků měření ze sondy240 – 65535 s (4 min – 18,2 hod)
Interval uložení výsledků v sondě1 – 255 min, defaultně každou 1 hodinu
Kapacita paměti výsledků v centrále100 dní (1 sonda, záznamy 1 hodina)
Kapacita paměti výsledků v sondě (při autonomním měření) 150 dní
Napájení sondyvnitřní nabíjecí akumulátor; nabíjení přes USB
Předpokládaná doba provozu po nabití> 1 rok
Indikace aktuální koncentrace radonukrátkodobá (klouzavý průměr za 1 hodinu)
dlouhodobá (klouzavý průměr za 24 hodin)
RozměryØ 80 x 175 mm

Příslušenství:

Držák sondy

Náhradní anténa

Vodotěsný kufr

Venkovní kryt se solárním napájením

Ke stažení

Další nástroje

RadonView

Počítačový program od SÚRO pro zobrazení a analýzu datových souborů z radonových měřících přístrojů TESLA (RADIM 3X a TSRX) a přístroje SAPHYMO-BERTIN (ALPHAGUARD).

Starší produkty