TSR 4M

USB radonová sonda s velkou pamětí TSR 4M (verze TSR 3DNM s displejem)

 • Samostatně měří a ukládá si výsledky do interní vysokokapacitní paměti
 • Možnost přímého připojení sondy k PC přes USB
 • Vysokokapacitní interní nabíjecí akumulátor, nabíjení z USB nebo z adaptéru 230V/50Hz
 • Možnost vypnutí měření sondy spínačem – při vypnutí je zálohován reálný čas
 • Diagnostické LED diody „nabíjení“ a „status zařízení“
 • Displej a tlačítko pro rychlé prohlížení výsledků (TSR 3DNM)

Tento přístroj je určen ke kontinuálnímu měření objemové aktivity radonu v uzavřených prostorách, jako jsou obytné místnosti, sklepy, podzemní prostory, atd. Základem sondy je měřící komora s polovodičovým fotodetektorem. Radon vstupuje do komory difuzí přes vstupní filtr ve dně sondy. Sonda autonomně nepřetržitě měří a zpracovává výsledky ve 2 minutových intervalech, z kterých průběžně počítá hodnotu krátkodobé koncentrace radonu (1 hodinový klouzavý průměr – průměr z 30 po sobě jdoucích 2 minutových zpracování). Počítá také dlouhodobou hodnotu koncentrace radonu (24 hodinový klouzavý průměr). Sonda ukládá do vnitřní paměti časové záznamy hodnot koncentrace radonu, včetně hodnot teploty a vlhkosti (typicky v intervalu 1 hodina). Dále jsou do paměti sondy časově zaznamenávány také naměřená energetická spektra (typicky v intervalu 12 hodin). Sonda se umisťuje do libovolného místa v měřené místnosti, zpravidla děrovaným dnem dolů, ale není to podmínkou. Dno sondy nesmí být ničím zakryté. Sondu lze vypnout a zapnout pomocí přepínače On/Off. LED diody „STAT“ a „CHRG“ indikují aktuální stav zařízení.

Stahovat data ze sond lze kontinuálně během měření nebo jednorázově po skončení měření. Naměřené hodnoty se stahují přímo ze sondy do PC přes USB konektor.

Měření

 • Kontinuální monitor objemové aktivity radonu – elektronické měření koncentrace radonu až 100 000 Bq/m3
 • Aktuální koncentrace radonu – krátkodobá (hodinový průměr) a dlouhodobá (denní průměr)
 • Nejistota měření – < 13 % při hodnotě 300 Bq/m3 a při měřícím intervalu 1 hodina; < 3 % při hodnotě 300 Bq/m3 a při měřícím intervalu 24 hodin
 • Algoritmus měření – Výpočet koncentrace z RaA nebo z RaA +RaC
 • Doprovodná měření – teplota (-20°C ÷ +60°C), vlhkost (10% – 90%), energetické spektrum
 • Dlouhodobé záznamy – uložené výsledky v interní vysokokapacitní paměti za období až několik let, export dat do tabulek

Data

 • USB rozhraní – data lze ze sond stáhnout přímo přes rozhraní USB do PC
 • PC aplikace – zobrazení a export dat, Čeština, Angličtina, Němčina, Italština

Výhody systému

 • Vysoká mobilita – Přenosné zařízení, snadný přenos zařízení mezi lokalitami
 • Nedestruktivní instalace – Interní akumulátor s výdrží více než 1 rok bez nabíjení
 • Autonomní měření – Každá sonda samostatně měří a ukládá si data do interní paměti
 • Volby stahování dat – Kontinuálně nebo jednorázově po konci měření
 • Technická podpora – Jako výrobci zajišťujeme širokou technickou podporu a servis
Technické parametry
Průměrná citlivost měření0,25 imp/hod/Bq.m-3
(metoda RaA+RaC; 15°C ÷ 30°C; rel. vlh. 20% ÷ 40%)
Rozsah měřeníMDA – 100 000 Bq/m3;
MDA = 100 Bq/m3 při 1 hodině měření nebo 20 Bq/m3 při 24 hodinovém měření
Nejistota měření< 13% při 300 Bq/m3 a 1 hodině měření;
< 3% při 300 Bq/m3 a 24 hodinovém měření
Objem měřící komory0,176 dm3
Rychlost odezvy< 30 minut (RaA); < 3 hodiny (RaA + RaC)
Měřící algoritmusrychlý, měně přesný (počítáno z RaA)
pomalý, více přesný (počítáno z RaA+ RaC)
Měření relativní vlhkosti10 – 90 %
Měření teplotyod -20 do +60 °C
Interval uložení výsledků v sondě1 – 255 min, defaultně každou 1 hodinu
Kapacita paměti výsledků v sondě>1000 let
Napájení sondyvnitřní nabíjecí akumulátor; nabíjení přes USB
Předpokládaná doba provozu po nabití> 1 rok
Indikace aktuální koncentrace radonukrátkodobá (klouzavý průměr za 1 hodinu)
dlouhodobá (klouzavý průměr za 24 hodin)
RozměryØ 80 x 175 mm

Příslušenství

Držák sondy

Vodotěsný kufr

Venkovní kryt se solárním napájením

Ke stažení

Další nástroje

RadonView

Počítačový program od SÚRO pro zobrazení a analýzu datových souborů z radonových měřících přístrojů TESLA (RADIM 3X a TSRX) a přístroje SAPHYMO-BERTIN (ALPHAGUARD).