TSR 4P

USB radonová kontinuální půdní sonda TSR 4P

Systémově se jedná o stejnou sondu jako je TSR4 – USB radonová sonda, ale je mechanicky uzpůsobená pro zapuštění do vrtu o minimálním průměru 50mm a pro provoz v prostředí se zvýšenou vlhkostí jako jsou jeskyně a doly. V sondě jsou dvě komory vyplněny výměnným speciálním vysoušedlem proti snížení vlhkosti v měřící komoře při provozu ve vlhkém prostředí. Při provozu ve vlhkém prostředí potřeba vysoušedlo pravidelně vyměňovat/vysušovat. Při provozu v prostředí s relativní vlhkostí nad 90% je tento interval okolo 6 týdnů provozu. Nabíjecí akumulátor výdrží až 1 rok a zaručuje autonomní měření sondy. Po vyjmutí sondy lze data stáhnout do PC přes konektor USB.

Radonová sonda TSR4P je určena pro kontinuální měření objemové aktivity radonu v zemském podloží. Změny koncentrace půdního radonu mohou být doprovodným jevem k chování zemské kůry a chování rozličných prvků v podloží. Dlouhodobým monitoringem koncentrace půdního radonu lze například předpovídat seismickou aktivitu nebo zemětřesení.

Technické parametry
Průměrná citlivost měření0,06 imp/hod/Bq.m-3
Nejistota měření< 25% při 300 Bq/m3 a 1 hodině měření;
< 6% při 300 Bq/m3 a 24 hodinovém měření
Objem měřící komory0,044 dm3
RozměryØ 50 x 360 mm
Provozní podmínky
Teplota-10°C až +40°C
Doporučená relativní vlhkost *10% – 75%
Maximální relativní vlhkost0% – 99%
Absolutní vlhkost5-20 g/m3
Životnost detektoru50-100 milionů impulsů
Ø 1000 Bq/m3 ->30 let
Ø 10 000 Bq/m3 ->4 roky

* Zvýšená vlhkost snižuje výdrž nabitého akumulátoru
* Nesmí dojít ke kondenzaci vody v komoře –> chybné výsledky

Ke stažení