USB radonová kontinuální půdní sonda TSR 4P víčko - vysvětlivky

USB radonová kontinuální půdní sonda TSR 4P víčko – vysvětlivky