Zakázkový vývoj


Návrh a realizace mikrovlnných spojů

 • v kmitočtových pásmech volných i regulovaných do 40 GHz
 • PTP směrové spoje s modulacemi do 256 QAM
 • s datovými toky PDH, SDH, ETH/IP do přenosové kapacity 400 Mbit/s
 • s algoritmy ACM, XPIC, FEC, ATPC, FrA, zabezpečený provoz (1+N),…

Návrh a realizace anténních systémů

 • Navrhujeme a vyrábíme antény, anténní řady a anténní pole až do kmitočtu 40GHz. V oblasti plošných antén máme praktické zkušenosti s anténami 8×8 prvků (5GHz). Máme několikaleté zkušenosti s návrhem antén pro konkrétní potlačení postranních laloků. V současné době se také orientujeme na anténní struktury SIW. Spolupracujeme s Katedrou elektromagnetického pole ČVUT Praha a VUT Brno. Pracujeme na anténním systému s přepínatelnou šířkou svazku. Jsme spoluřešitelé grantových programů.

Návrh a realizace mikrovlnných bloků

Aktivní bloky:

 • Zesilovače malovýkonové / nízkošumové – do 40GHz
 • Středovýkonové zesilovače – do 10W, do 10GHz
 • Směšovače – do 40GHz
 • Násobiče / Děliče kmitočtu – do 40GHz
 • Detekční obvody – do 40GHz
 • Kmitočtové ústředny přeladitelné; kmitočet do cca 2.5 GHz, přeladitelnost cca 10 %, krok kmitočtu v rozsahu 10 kHz až 2 MHz, velmi nízký fázový šum, vysoká spektrální čistota, zdroje kmitočtu v analogových systémech s modulací FM
 • Generátory kmitočtu; kmitočet do cca 2.5 GHz, přeladitelnost cca 2%, extrémě nízký fázový šum, vysoká spektrální čistota, zdroje kmitočtu v digitálních systémech s modulací QAM, možnost doplnění násobičem – rozšíření rozsahu kmitočtů do cca 25 GHz
 • Přijímače pro systémy s dig. modulací (FM, QAM atd.), pásmo přijímaných kmitočtů do 40 GHz; MF výstup standardně 140MHz, jinak volitelný výstup do cca 4 GHz, měření vstupní úrovně, vysoká vstupní dynamika, krok ladění volitelný

Pasivní bloky:

 • Odbočnice – do 40GHz
 • Diplexery / Multiplexery – do 40GHz – mikropáskové, nebo dutinové (koaxiální, vlnovodové, atd…)
 • Filtry – do 40GHz – planární technologie (mikropáskové, SIW a pod.), dutinové – laděné i neladěné
 • Přechody mezi DPS a technologií dutinového vedení (vlnovody) do 40GHz
 • Přechody mezi jednotlivými typy vlnovodů a koaxiálním vedením do 40 GHz

Softwarové návrhy a simulace:

 • Již v roce 2005 jsme zakoupili licenci Computer Simulation Technology (CST.com). S využitím přesných 3D řešičů jsme schopni modelovat elektromagnetické pole libovolných struktur (filtry, diplexery, antény, přechody, sdružovače, rezonátory, vlnovody, vazby, atd…) a dosahovat velmi dobrých přesností. Pro zvýšení rychlosti výpočtu jsme zakoupili GPU Tesla C2050. V oblasti simulací můžeme nabídnout 8 let zkušeností dotažených do praktických výsledků.

Návrh a realizace obvodů zpracování signálů a datových rozhraní

 • digitální návrhy synchronní, asynchronní do 500MHz
 • programovatelné obvody PLD, CPLD, FPGA pomocí jazyka VHDL
 • zpracování datových rozhraní PDH, multiplex, demultiplex
 • generování kmitočtů, PLL, obsluha sériové a paralelní sběrnice
 • 10/100/1000 ethernetové řešení, PHY, switch, bridge, embedded
 • Návrhy obvodů na mezifrekvenčních kmitočtech. Zpracování signálů včetně modulace a demodulace datových signálů.

Návrh a realizace řídicích obvodů a vizualizace na PC

 • systémový a programový návrh mikroprocesorových a kompletních embedded aplikací s 8, 16 bitovými mikrokontroléry a 32 bitovými procesory typu ARM
 • sestavení linuxového systému pro konkrétní embedded aplikaci s implementací firmwaru, příprava aplikací a jejich konfigurace (servery – WEB, SNMP, FTP ap. )
 • programování mikrokontrolérů PIC a obsluha periferií I2C, UART, IO, SPI, ADC, DAC, PWM…
 • ovládací programy pro OS Windows připojení přes COM či USB
 • jazyky C, C++, PHP (včetně MySQL), Javascript
 • PC programové vybavení pro dohled na platformě .NET
 • konfigurace sítí pro připojení embedded zařízení

Návrh a realizace napájecích zdrojů

 • realizace DC/DC spínaných zdrojů do 250W
 • návrh a realizace úprav elektronických zařízení pro snížení rušivého vyzařování

Návrh a realizace elektroniky na klíč

 • komplexní návrh a realizace celého systému dle konkrétních požadavků zákazníka
 • vytipování použitých obvodů a řešení
 • softwarové vybavení
 • testování a měření, vystavení certifikátu

Měřící laboratoř

VF/mikrovlnná měření

 • skalární analýza (PSV, zisk/útlum) 10MHz – 26,5 GHz
 • vektorová analýza (S-parametry) 100 kHz – 50 GHz
 • spektrum, fázové šumy, …30 Hz – 50 GHz
 • výkon od -70 dBm na kmitočtech do 50 GHz
 • kmitočet do 40 GHz vč. měření impulsního signálu

Klimatická měření

 • v rozsahu teplot – 35°C až + 60°C

Datová měření

 • měření vlastností datových provozů PDH, SDH (chybovost, jitter, tvar signálu, …)
 • měření vlastností rozhraní ethernetu (dle RFC 2544)
 • měření optických rozhraní